Przenośnik wiórów, wirówka do wiórów, pojemnik na wióry, rozdrabniacz wiórów, wózek na wióry

Zarządzanie

wiórem i odpadem

Wirówki do wiórów

Wirówki do wiórów wykorzystywane są do separacji chłodziwa od wiórów . Chłodziwo (emulsyjne lub olejowe) jest filtrowane po odwirowaniu i przepompowywane z powrotem do systemu. Tym sposobem uzyskane chłodziwo nadaje się do dalszego użytkowania. Wartość wilgotności względnej po prawidłowo przeprowadzonym procesie odwirowywania to poniżej 3% .

wirówka do wiórów

 

Oferowana wirówka posiada wydajność znamionową 300kg/h dla wiórów stalowych, jednak jej rzeczywista wartość jest zależna od materiału oraz wielkości wiórów. Wióry powinny być łamane, kruszone (nie większe niż 20-30mm) przed procesem wirowania.

Proces odwirowywania przebiega następująco : wióry są wsypywane do stożkowej misy, która obraca się z prędkością 1400 obrotów na minutę. Podczas procesu, ciecz jest filtrowana prze specjalne sito, które jest ulokowane wokół wewnętrznego zbiornika, następnie dostarczane do zbiornika odstawczego poprzez wypływ. Osuszone wióry są wyrzucane na zewnątrz poprzez rurę wyrzutnika.

Zaletą wirówki do wiórów jest wzrost wartości odpadu wiórowego oraz możliwość ponownego użycia odzyskanego chłodziwa.

wirówka do wiórów

 

wirówka do wiórów

 
 

System odwirowywania wiórów

Rozwinięciem idei osuszania wiórów jest system do odwirowywania wiórów. Zautomatyzowanie procesu zasypywania, separacji oleju/emulsji oraz wirowania odbywa się poprzez szereg dodatkowych urządzeń i konstrukcji zastosowanych w systemie.

Zasada pracy systemu

Do kosza zasypowego wsypywane są wióry (pozbawione części stałych takich jak: niedokończony element, końcówka pręta oraz złamane narzędzia). Transporter zasilający pracujący w interwale czasowym dostarcza wióry na sito wibracyjne, które separuje elementy ponad gabarytowe. Odseparowane elementy usuwane są poza system poprzez rurę zsypową. Mokre wióry dostarczane są do wirówki, w której następuje właściwy proces osuszania wiórów. Wióry osuszone wyrzucane są poza system poprzez wyrzutnik wiórów. Odzyskane chłodziwo przelewane jest do transportera sedymentacyjnego (transporter zgrzebłowy), który przy pomocy zabieraków wygarnia resztki wiórów i opiłków, które nie zostały odseparowane od chłodziwa. Oddzielone opiłki wsypywane są z powrotem do kosza zasypowego.

Opcje dodatkowe

Celem dodatkowego usprawnienia procesu proponujemy szereg opcji dodatkowych, które w wyjątkowych aplikacjach są zalecane, natomiast ich zastosowanie nie jest obligatoryjne.

  • Wykonanie transportera zasilającego wirówkę w formie transportera z bębnem filtracyjnym. Takie zastosowanie pozwala na wstępną filtrację chłodziwa i separację wiórów pod względem ich wielkości. Wykonanie takie jest niemal niezbędne w przypadku wiórów szlamowych, błotnistych. Wióry szlamowe są następnie transportowane do transportera sedymentacyjnego poprzez transporter śrubowy.
  • Sterowanie PLC.

 

s-system

 

s-system
s-system

 

s-system
s-system

 

s-system